Hoạt động đoàn thể

KẾT NỐI - CHIA SẺ- SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON & TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham quan học tập - Quan sát, tìm hiểu từ thực tiễn công tác chăm sóc - giáo dục trẻ trong loại hình trường mầm non quốc tế chất lượng cao, tích hợp phương pháp tiếp cận giáo dục Montessori. - Dự giờ 1-2 giờ hoạt động của trẻ. - Định hướng cho sinh viên về nghề nghiệp và môi trường làm việc trong tương lai

 

 

 

Bài viết khác:

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024 Images trans

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024

Xem Thêm

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024 Images trans

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Xem Thêm

096 3010136