Our Teams

 

Đội ngũ sư phạm Tiny Flower Montessori .

Đội ngũ giáo viên Việt Nam và Nước ngoài của trường TFM có bằng sư phạm và có chứng chỉ được cấp bởi Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI, luôn trân trọng những giá trị về đạo đức nghề nghiệp, am hiểu tâm lý trẻ thơ trong vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ và luôn đồng hành với trẻ, luôn lắng nghe, chia sẻ và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.

Giáo viên luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn đạt được danh hiệu cao quý  trong ngành giáo dục như: danh hiệu nhà giáo trẻ tiêu biểu, giáo viên giỏi cấp trường, cấp quận, chiến sĩ thi đua cơ sở cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Hội đồng Quản trị nhà trường là những người tâm huyết, nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục.

TFM được vận hành trực tiếp bởi Ban giám hiệu nhà trường là những người đã có nhiều kinh nghiệm quản lý và điều hành trường Montessori Quốc tế theo tiêu chuẩn Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI.

BỘ PHẬN NHÂN SỰ

096 3010136