Montessori Activities

Montessori Activities

KỶ LUẬT TRONG MONTESSORI

KỶ LUẬT TRONG MONTESSORI

Phép màu hay sự thật? Bài viết dài nhưng rất đáng để đọc!

Read more

Phương pháp Montessori (Ngoại khóa thứ bảy 09.01.2021)

Phương pháp Montessori (Ngoại khóa thứ bảy 09.01.2021)

Phương pháp Montessori (Ngoại khóa thứ bảy 09.01.2021)

Read more

Bé học bảng chữ cái thông qua thị giác trực quan

Bé học bảng chữ cái thông qua thị giác trực quan

Bé sẽ học bảng chữ cái thông qua thị giác trực quan hoặc dùng tay (xúc giác) sờ từng chữ để tự cảm nhận được các nét chữ

Read more

Giáo Cụ Montessori - Bộ Thẻ Số từ 1 Đến 9000

Giáo Cụ Montessori - Bộ Thẻ Số từ 1 Đến 9000

Bài học này giúp bé hiểu được kiến thức căn bản về toán học và số học.

Read more

Bài tập giúp con biết liên kết giữa số và lượng.

Bài tập giúp con biết liên kết giữa số và lượng.

Bài tập này sẽ giúp con biết liên kết giữa số và lượng.

Read more

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY TẠI TFM

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY TẠI TFM

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY TẠI TFM

Read more

"A CAPABLE CHILD"

A Montessori child is capable, independent, curious, able to take initiative and is academically strong.

Read more

CELEBRATING 150 YEARS

CELEBRATING 150 YEARS

Maria Montessori was a pioneering scientist and educator, who has inspired people globally with her genuinely universal approach to the development of the child. Today, Montessori education is applied across all ages, from birth to eighteen and through to adulthood, in more than 140 countries across the world.

Read more

A Journey of Montessori Vietnam (2013-2019)

A Journey of Montessori Vietnam (2013-2019)

Look back on the journey of Montessori Vietnam from 2013 to 2019.

Read more

Celebrating 90 years of AMI

Celebrating 90 years of AMI

2019 - a year in which AMI – Association Montessori Internationale will modestly celebrate 90 years!

Read more

(028) 5413.1366 ĐT: (Ext): 102