Khóa Đào tạo Giáo viên Montessori AMI độ tuổi 0 - 3

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI AMI ĐỘ TUỔI 0 – 3 TẠI ĐÀ NẴNG 27/02/2023 – 10/05/2024 (ADMISSION ANNOUNCEMENT - MONTESSORI AMI 0 - 3 DIPLOMA COURSE IN DA NANG CITY)

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI AMI ĐỘ TUỔI 0 – 3 TẠI ĐÀ NẴNG 27/02/2023 – 10/05/2024 (ADMISSION ANNOUNCEMENT - MONTESSORI AMI 0 - 3 DIPLOMA COURSE IN DA NANG CITY)

***Tiếp nối sự thành công của khóa Trợ Tá tại TP.HCM vừa qua (07/11 – 23/11/2022), Công ty Montessori Việt Nam Education (MVEC) – Tiny Flower Montessori School (TFM), Trung tâm Đào tạo Đông Bắc Hoa Kỳ (MTCNE) và Hiệp hội Montessori Quốc tế AMI phối hợp tổ chức “Khóa Đào tạo Giáo viên Montessori AMI độ tuổi 0 – 3” tại Thành phố Đà Nẵng dự kiến khai giảng ngày 27/02/2023.

***Following the success of the Orientation course in Ho Chi Minh City (07/11 – 23/11/2023), Montessori Vietnam Education (MVEC) - Tiny Flower Montessori School (TFM) , The Montessori Training Center Northeast (MTCNE) and The Association Montessori International (AMI) coordinated to organize “Montessori AMI Diploma course age 0-3” in Da Nang is expected to start in 27th February, 2023.

Link đăng ký online/ Link to register: https://forms.gle/8XDfZpMmFNFzZzAw6

 

Học viên sẽ học từ thứ Hai đến thứ Sáu (9h00 - 17h00). Chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh và được phiên dịch bởi cô Nguyễn Thị Hương Mai, cô Tạ Thúy Hương, thầy Võ Gia Tỷ - Giáo viên Montessori AMI độ tuổi 0 – 3, 3 - 6.

Địa điểm/ Location: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng/ The University of Da Nang – University of Science and Education

(495 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)

Chỉ tiêu tuyển sinh/ Student quota: 50 học viên/ 50

Others:

OPENING 0 - 3 AMI MONTESSORI DIPLOMA COURSE Images trans

OPENING 0 - 3 AMI MONTESSORI DIPLOMA COURSE

On March 2, 2023, Montessori Vietnam Education - MVEC, TFM - Tiny Flower Montessori School in collaboration with Montessori Training Center Northeast (MTCNE) and AMI International Montessori...

Read more

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02.09 Images trans

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02.09

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02.09

Read more

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI AMI ĐỘ TUỔI 0-3 - ĐÀ NẴNG Images trans

CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MONTESSORI AMI ĐỘ TUỔI 0-3 - ĐÀ NẴNG

Báo "Giáo dục và Thời đại" đưa tin Chiêu sinh khóa Đào tạo Giáo viên Montessori AMI độ tuổi 0 - 3

Read more

096 3010136