Chương trình ngoại khóa thứ bảy

Chương trình ngoại khóa về phương pháp Montessori sẽ tiếp tục được thực hiện trong tháng 4 này đó ba mẹ.

Chủ đề "Nhà khoa học nhí" sẽ bắt đầu vào Thứ bảy (10/4/2021)

Ba mẹ hãy đăng ký cho con tham gia nhé.

Link đăng ký: https://forms.gle/d8ubb8Q3v42UD9eH6

 

(028) 5413.1366 ĐT: (Ext): 102