Tiết mục múa Chú hề của các bé trong Lễ Tốt nghiệp năm học 2019 - 2020

(028) 5413.1366 ĐT: (Ext): 102