Ngày hội Halloween 30/10/2020

TINY FLOWER MONTESSORI SCHOOL đã tổ chức ngày Halloween 30-10 cho các con có nhiều hoạt động đa dạng:

- Nhảy đồng diễn.

- Gõ cửa xin kẹo lớp bạn.

- Trang trí và thưởng thức tiệc ngọt theo phong cách Halloween lạ mắt.

- Vẽ mặt.

- Trình diễn thời trang.

- Tham gia trò chơi Halloween.

Mời ba mẹ và các con cùng xem một số hình ảnh của ngày Halloween tại TFM nhé

https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123488656_1643156639200585_8826846924686123738_o.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=wRcsPY9pGtQAX9H2VIN&_nc_ht=scontent.fvca1-2.fna&oh=6f6bf00018f900ad58f932c1b3ce2d9b&oe=5FC3322E

https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123387427_1643156589200590_5311397912939864335_o.jpg?_nc_cat=106&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=REN__Hx3Vz4AX8dn1ZX&_nc_ht=scontent.fvca1-1.fna&oh=8e4ad6e336b3d38fc3adc2e882a4dc56&oe=5FC61446

https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123186135_1643156545867261_6630195090468898961_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=YAT5_-3okzMAX9H1wel&_nc_ht=scontent.fvca1-2.fna&oh=a927cb1cd3bfe1ff027c254bceee5a09&oe=5FC34F6F

https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123019932_1643156645867251_4665464579756075433_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Um1ajEy56fIAX9ILwT9&_nc_ht=scontent.fvca1-2.fna&oh=3b27212562e1a8e5a15e00da77c24521&oe=5FC682B4

https://scontent.fdad2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123225343_1643156859200563_7766162884951985049_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3xoTrfDzPh8AX8hxmrm&_nc_ht=scontent.fdad2-1.fna&oh=0fe002faf9c96dd7ea5c01bb9b32c260&oe=5FC4EE62

https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123388961_1643156679200581_5401685791565123637_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=DSw2-2j3IwcAX9bitGJ&_nc_ht=scontent.fvca1-2.fna&oh=067090c646237be75bb7f47ee366983f&oe=5FC55233

https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123209508_1643156655867250_2207554493935586555_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=rXw8lhqjcg4AX-1JMMC&_nc_ht=scontent.fvca1-1.fna&oh=0bd3cb16bf31d2781de9b6d4021c02a6&oe=5FC4D943

https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123545071_1643156745867241_7884714293839839785_o.jpg?_nc_cat=102&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=qoGFSCKJbFIAX9YEJtY&_nc_ht=scontent.fvca1-1.fna&oh=2d3088e0a1d891ed00c3bf40351d7f85&oe=5FC35640

https://scontent.fvca1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123163577_1643156662533916_249289156606833491_o.jpg?_nc_cat=105&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=3FHRAk1yHl8AX-joUuA&_nc_ht=scontent.fvca1-1.fna&oh=6a3879c471fd5ab38aa2e2147c94e5b6&oe=5FC686BE

https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123304565_1643156805867235_6223873996349931866_o.jpg?_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=_xBH7L606csAX-Pi3v_&_nc_ht=scontent.fvca1-2.fna&oh=aa76e659d1597cd9f8d733622381fb00&oe=5FC5944C

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123313136_1643156839200565_2735864304138535236_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=bs0ZtHSYL8AAX8YV605&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=1826f20f72b7f5da7d7a2e85eb75a6f0&oe=5FC59544

https://scontent.fvca1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123140704_1643156725867243_5952395753696528653_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=h6afzTl_lOMAX9aOUxQ&_nc_ht=scontent.fvca1-2.fna&oh=2aa292d76d33b4377adb45514bdd144f&oe=5FC68B1E

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/123299973_1643156495867266_7524273975037215127_o.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=esUxatbvdtIAX83vpj6&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=b3bc9143e35266009354ca1cb87b4c4b&oe=5FC5581E

 

(028) 5413.1366 ĐT: (Ext): 102