Chương trình thứ bảy

Chương trình thứ bảy

Chương trình thứ 7 sẽ tiếp tục được thực hiện bao gồm

Chủ đề "Nhà khoa học nhí" sẽ bắt đầu vào  ngày 10/4/2021

Ba mẹ hãy đăng ký cho con tham gia nhé.

Link đăng ký: https://forms.gle/d8ubb8Q3v42UD9eH6

096 3010136