Association

Association

Trường Mầm non Bông Hoa Nhỏ (TFM), để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ công nhân viên nên nhà trường luôn luôn phối hợp các cơ quan đoàn thể tuân thủ Kiểm tra - bảo hành - bảo trì đảm bảo an toàn cho các hệ thống như là hệ thống điện, hệ thống nước,..

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP QUẬN NĂM HỌC 2023-2024

Read more

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Read more

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham quan học tập - Quan sát, tìm hiểu từ thực tiễn công tác chăm sóc - giáo dục trẻ trong loại hình trường mầm non quốc tế chất lượng cao, tích hợp phương pháp tiếp cận giáo dục Montessori. - Dự giờ 1-2 giờ hoạt động của trẻ. - Định hướng...

Read more

Fire prevention inspection team

Fire prevention inspection team

Fire prevention inspection team

Read more

Đón kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia PGD và kiểm định

Đón kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia PGD và kiểm định

Đón kiểm định chất lượng và chuẩn Quốc gia PGD và kiểm định

Read more

Welcome The European Delegation

Welcome The European Delegation

We are pleased to wellcome all visitors

Read more

096 3010136