Chương trình thứ bảy

Chương trình Thứ 7 sẽ tiếp tục được thực hiện bao gồm:

Chủ đề "Nhà khoa học nhí" sẽ bắt đầu ngày 10/4/2021)

Ba mẹ hãy đăng ký cho con tham gia nhé.

Link đăng ký: https://forms.gle/d8ubb8Q3v42UD9eH6

 

096 3010136