Bài tập giúp con biết liên kết giữa số và lượng.

Bài tập này sẽ giúp con biết liên kết giữa số và lượng.

Trẻ con thường có thể đếm từ 1 đến 10, nhưng con chưa hiểu bản chất về lượng đằng sau những con số.
Khi hoàn thành được bài tập này, con sẽ thấy các thanh gậy số được xếp trên thảm với thẻ số tương ứng đặt bên dưới thanh gậy. 

https://youtu.be/dN_Tpao3AJg

Bài viết khác:

BÉ PHÁT HUY SÁNG TẠO CÙNG BỘT MÌ Images trans

BÉ PHÁT HUY SÁNG TẠO CÙNG BỘT MÌ

Các con rất thích thú khi được tự do sáng tạo với khúc bột mì

Xem Thêm

BÉ PHÁT HUY SÁNG TẠO CÙNG BỘT MÌ Images trans

BÉ PHÁT HUY SÁNG TẠO CÙNG BỘT MÌ

Với quan điểm giúp con phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của mình, TFM luôn không ngừng xây dựng những trải nghiệm lí thú và bổ ích cho các...

Xem Thêm

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY TẠI TFM Images trans

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY TẠI TFM

GIAO TIẾP HÀNG NGÀY TẠI TFM

Xem Thêm

(028) 5413.1366