Chương trình ngoại khóa thứ bảy

Chương trình ngoại khóa thứ bảy

Chương trình ngoại khóa về phương pháp Montessori sẽ tiếp tục được thực hiện trong tháng 1 này đó ba mẹ, các bé được cô giáo hướng dẫn nhiều bài học bổ ích, không chỉ thực hành tại trường mà bé cũng có thể thực hiện tại nhà. TFM sẽ tổ chức theo chuỗi Chương trình ngoại khóa về Phương pháp Montessori, bắt đầu từ 09.01.2021, ba mẹ hãy đăng ký cho bé tham gia xuyên suốt, để giúp bé:

Có được các kỹ năng sống

Phát triển tính tự lập

Sự tự tin

Tính kỷ luật

Tinh thần hợp tác

Tình yêu thương

Sự chủ động

Kiểm soát bản thân và có trách nhiệm với môi trường xung quanh…

Ba mẹ hãy đăng ký cho bé tham gia tiếp tục vào tuần sau nhé.

Link đăng ký: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc9xOSR2Q5.../viewform...

 

(028) 5413.1366